Home » Fındık Sekiz by Metin Kaçan
Fındık Sekiz Metin Kaçan

Fındık Sekiz

Metin Kaçan

Published 2003
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Fındık Sekiz, simgesel/alegorik bir doku içinde İslam mistisminden izler taşıyan bir metin. Tasavvuf öğesi, Kaçanın bıçkın/külhani anlatımı ve inanılmaz haşarlık ve atalıktaki yaratıcı dil oyunlarının arasında alışılmadık bir etki bırakmakta.MoreFındık Sekiz, simgesel/alegorik bir doku içinde İslam mistisminden izler taşıyan bir metin. Tasavvuf öğesi, Kaçanın bıçkın/külhani anlatımı ve inanılmaz haşarlık ve atalıktaki yaratıcı dil oyunlarının arasında alışılmadık bir etki bırakmakta. Fındık Sekiz, bir iç dünya yolculuğunun odakta olduğu bir metin. Beyoğlunun kanla/şiddetle/uyuşturucuyla/cinsellikle yoğrulmuş batakhane kültürü ile entel diye adlandırılan bir başka sınıfın yan yana varlıklarını sürdürdüğü bir ortamda, ana kişi Meto maddesel yaşamın uçlarında dolaşır, intiharın arifesinde, yaşamın şerefesinde gezinir. Fındık Sekiz, karanlıktan aydınlığa, maddesellikten tinselliğe yapılan bir yolculuğu anlatır... Bir aşk romanıdır Fındık Sekiz. Karşı cinsten birine duyulan aşktan çok soyut bir aşktır burada söz konusu olan. Mistik tonlamalı gündüz düşlerinin somut bir Beyoğlu gerçeğiyle birbirine geçtiği bir uzamda yaşanır Fındık Sekiz. Destansı/masalsı, bir o kadar da kanlı canlı/külhanca bir ortamdır bu... Renkleriyle, sesleriyle soluk alıp verir bu metin. İçinde sözcüklere yelken açılan bu kurmaca yaşam, düzyazı, ritmik düzyazı ve şiirin birbirine karıştığı bir dilsel karnavaldır.