Home » سرکرده قزاقها by Harold Lamb
سرکرده قزاقها Harold Lamb

سرکرده قزاقها

Harold Lamb

Published
ISBN :
Paperback
179 pages
Enter the sum

 About the Book 

جلد 1 یکم از گردونه تاریخسرکرده ی قزاقها از کناره ی های ولگا تا دربار صفویه شامل: سرزمین های وحشی ، آتش سوزی در استپ ، خان کلموک ، توپ های آزوف ، ناقوس های مسکو ، داغ خوردن ستنکا رازین ، کرجی های پر از گنج ، دریای پنهان ، دربار سلیمان شاه در اصفهان ،Moreجلد 1 یکم از گردونه تاریخسرکرده ی قزاقها از کناره ی های ولگا تا دربار صفویه شامل: سرزمین های وحشی ، آتش سوزی در استپ ، خان کلموک ، توپ های آزوف ، ناقوس های مسکو ، داغ خوردن ستنکا رازین ، کرجی های پر از گنج ، دریای پنهان ، دربار سلیمان شاه در اصفهان ، نبرد دریا ، آستراخان ، جزیره آتامان ، شورش در استپ ها ، دامی بر رودخانه ، پایان زندگی شاهزاده پروزرفسکی ، جمهوری قزاق ، آدمکشان ، واپسین جشن ، نبرد در سیمبیرسک ، کلبه پنهان ، افسانه استپ ها