Home » Arkeologi i Norden, del 1 by Göran Burenhult
Arkeologi i Norden, del 1 Göran Burenhult

Arkeologi i Norden, del 1

Göran Burenhult

Published 1999
ISBN : 9789127073456
Hardcover
Enter the sum

 About the Book 

Arkeologernas uppfattning om forntida människor, deras inbördes relationer och deras sätt att leva har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Med ny metodik och med hjälp av tvärvetenskapligt forskningsarbete kan den moderna arkeologin nuMoreArkeologernas uppfattning om forntida människor, deras inbördes relationer och deras sätt att leva har i grunden förändrats under det senaste decenniet. Med ny metodik och med hjälp av tvärvetenskapligt forskningsarbete kan den moderna arkeologin nu dokumentera, analysera och tolka förhistoriska samhälls-förhållanden på ett helt nytt sätt än tidigare. Den teoretiska debatten har skapat en ökad medvetenhet om olika synsätts betydelse för den arkeologiska tolknings-processen. Den forntida människan - individen - har mer än tidigare kommit att ställas i centrum.Förfinade dateringsmetoder, DNA-analyser, arkeoosteologiska aktivitetsstudier av skelettmaterial och dietrekonstruktioner är några av de metoder som revolutionerat arkeologernas möjligheter att i detalj kunna rekonstruera våra förfäders livsvillkor, näringsfång, hälsotillstånd och släktskapsförhållanden. IT-tekniken har också skapat nya möjligheter att dokumentera, analysera och presentera forskningsresultaten. I detta nya tvåbandsverk, som täcker tiden från den senaste istiden till vikingatidens slut, ges en samlad bild av den forntida kulturutvecklingen i Norden liksom om arkeologisk metodik. Sjuttio av Sveriges ledande arkeologer, liksom företrädare för en rad naturvetenskapliga discipliner, presenterar sina specialområden i särskilda faktarutor.Del 1 omfattar tiden från den äldsta stenåldern fram till 1100 f.Kr.Del 2 omfattar tiden 1100 f.Kr. till vikingatidens slut.